Framtidens Backaplan

En inkluderande, grön och dynamisk stadsdel, som blir en ny och självklar del av Göteborgs centrum.

Den kraftfulla staden

Handlingskraft, dragningskraft och genomslagskraft.

Lyskraft

En dynamisk miljö, som med sin unika blandning skapar internationell lyskraft och dragningskraft.

Norr om älven växer en helt ny del av Göteborgs norra centrum fram. En stadsdel där handel, bostäder och service samverkar för att skapa ett levande kvartersliv – tillgängligt för alla och med människan i centrum. Här blir aktiviteter och mötesplatser, grönområden och närheten till vattnet tongivande. Framtidens Backaplan blir också en länk som knyter ihop staden över älven och som expanderar och stärker stadskärnan.

Senaste nytt från Framtidens Backaplan

Våren 2024 öppnar intresseanmälan till de första hyresrätterna via HomeQ

Våren 2024 öppnar intresseanmälan till de första hyresrätterna via HomeQ

Nu växer Framtidens Backaplan fram, och du kommer snart kunna se nya fastigheter forma stadsdelen. En viktig del i att skapa Framtidens Backaplan är att låta det bli en dynamisk blandstad. Det innebär att det ska vara en bred variation av publika verksamheter, som butiker, restauranger och kulturlokaler, men också att bostäderna i området ska ha olika...

läs mer
Mikael Ahlén om Framtidens Backaplan och Riksbyggens roll

Mikael Ahlén om Framtidens Backaplan och Riksbyggens roll

Mikael Ahlén, Affärsutvecklare på Riksbyggen Göteborg, ser framför sig en stadsdel där det är gott att leva och bo, med modern arkitektur som skapar en välkomnande stadsmiljö. Detta är visionen för Framtidens Backaplan, där Riksbyggen är en av aktörerna bakom utvecklingen av Göteborgs norra centrum. Riksbyggens uppdrag spänner främst över detaljplan 3, där...

läs mer
Stort miljöfokus när första husen växer fram

Stort miljöfokus när första husen växer fram

Det är verkligen på riktigt nu. Efter att marken har sanerats och pålningen avslutats börjar man äntligen se resultatet av byggandet av Framtidens Backaplan.  Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt, och Framtidens Backaplan står för en betydande del av detta. Det blir tydligt när man beaktar detaljerna. 1200 pålar har hittills slagits...

läs mer

Visionsbilder på Framtidens Backaplan

En stadsdel för framtidens behov

Att bygga en stadsdel från grunden skapar goda förutsättningar för att utforma bostäder, gaturum och grönområden som uppfyller framtidens behov av tillgänglighet, mångfald och hållbarhet. Vi bygger för en stadsdel där bilen tar mindre plats, som lever under dygnets alla timmar och där kultur, handel, service och omsorg finns tillgängligt i det direkta närområdet. Här ska på sikt runt 20 000 människor leva, verka och bo.

En del av Älvstaden

Backaplan är en del av Älvstaden, vars vision visar riktningen för hur Göteborg ska utvecklas. Målet är att Framtidens Backaplan ska utvecklas till en tätbebyggd, grön och levande blandstad och koppla ihop staden över älven. Närheten till grönska och vatten är en viktig del i utformningen av området.

Den kraftfulla staden

Den kraftfulla staden bygger på viljan att utveckla en plats för alla, utformad efter människors behov. Tillsammans skapar vi dragningskraft i allt vi gör, eftersom engagemang och handlingskraft är nyckeln till framgång och förverkligande.
Det vi gör märks och skapar genomslagskraft.

Framtidens Backaplans vision

”När staden byggs samman över älven skapas en plats som med sitt mångfacetterade innehåll kommer att synas och ge avtryck. Framtidens Backaplan lyfter fram kraften hos de som bor och verkar här. En dynamisk miljö, som med närhet till vattnet blir en ny och självklar del av Göteborgs centrum.

Framtidens Backaplan skapar internationell lyskraft och dragningskraft med sin unika blandning och blir en entré till av de mest attraktiva storstadsregionerna i Europa.”

”Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk och den ska utformas så att den länkar samman staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.”

Ur Vision Älvstaden

”För oss handlar hållbar stadsutveckling om att utveckla Älvstaden för nuvarande och kommande generationers behov och levnadsmöjligheter.”

Älvstranden Utveckling