Framtidens Backaplan

Bo

man med rakborste framför spegel

Bo som en queen

Här kunde man inte bo. Hit ville inte alla åka. Men något håller på att hända. Just här.
Nu kommer många vilja komma hem. Just hit.