Ute på byggarbetsplatsen för Framtidens Backaplan har ett återbrukat tegel monterats. Det är en av de åtgärder som vi utför för att sänka vårt klimatavtryck. 

Framtidens Backaplan kommer att bli en helt ny stadsdel för nuvarande och kommande generationer. Det kräver framtidstänk och vi lägger stor vikt vid hållbar utveckling och har satt höga miljömål. I detaljplan 1, som består av de tre första nya byggnaderna, är vårt mål att spara minst 2200 ton koldioxid. Hitintills når vi målen, men allt eftersom arbetet fortlöper hoppas vi kunna spara ännu mer. Några av åtgärderna för att nå målet är:

Återbrukat tegel

Hela fasaden på det stora huset med kommersiella lokaler i botten och bostäder ovanpå kommer att kläs i återbrukat tegel. Teglet kommer även att hittas invändigt i vissa entréer. Återbrukat i stället för nytt tegel här innebär en besparing på 210 ton koldioxid. Teglet kommer från Brukspecialisten, som samlar in olika rivningsmaterial för cirkulärt byggande.

Visionsbild över Framtidens Backaplan.

Pålar av trä

I stället för att bara använda betongpålar så byggs de här tre byggnaderna med en kombination av trä- och betongpålar. En förändring som sparar 1 143 ton koldioxid. Träpålar under grundvattennivå bevarar sin stabilitet trots att de är i mark, sedan har vi skarvat dessa med betongpålar ovanför.

Skanskas betong med lägre klimatpåverkan

Skanska, som är de som bygger två av de första tre byggnaderna i Framtidens Backaplan, har också höga miljömål. De har tagit fram en betong som består av en hög andel slagg som ersätter delar av cementmängden. Ett initiativ som också minskar vårt koldioxidutsläpp. Skanskas betong finns i grundkonstruktionen, bottenplatta och på plattbärlag.

Lättfyllnad med Hasopour

Vid nybyggnationer behövs fyllnadsmaterial för att kompensera för lasterna från huset som ska byggas. Jord och lera tas bort för att ersättas med ett lättare material. Vanligtvis används cellplast för att kämpa ut tryckförhållandena på underliggande mark, men här
Har vi bytt till Hasopour som består av återvunnet glas. Ett byte som gör att vi sparar 282 ton koldioxid.

Eldriven teleskoplastare

Att gå över från diesel till eldriven teleskoplastare är något som inte bara sparar koldioxid. Den eldrivna teleskoplastaren är även tystare och släpper inte ut några avgaser.

Vill du läsa mer om hållbarheten i Framtidens Backaplan? Välkommen att ta del av vår hållbarhetssida!