Något spännande håller på att hända med Backaplan. Under ett gemensamt paraply och i nära samarbete med Göteborgs Stad har fyra bolag gått samman för att utveckla en helt ny, central stadsdel. Nu inleder vi en intervjuserie där företrädare för fastighetsbolagen berättar om Framtidens Backaplan.

Det är Skandia Fastigheter, Fastighets AB Balder, Riksbyggen och KF Fastigheter som tillsammans bygger Framtidens Backaplan. Hur ser de olika aktörerna på hur det kommer att vara att leva, verka och bo i den nya stadsdelen? Vilka delar ansvarar respektive bolag för? I intervjuserien presenterar nyckelpersoner från vart och ett av bolagen sina svar på dessa frågor. Men först ut: En introduktion, med smakprov från intervjuerna, tillsammans med nya visionsbilder!

Det första ”riktiga” avsnittet kommer inom kort. Håll utkik här på webben eller på LinkedIn!