Deltahuset ska fungera som en visuell markör och ett nytt landmärke för Framtidens Backaplan. Reflex Arkitekter har tagit fram nya gestaltningar för huset som markerar projektets nystart.

I Framtidens Backaplan ska handel samverka med bostäder och service för att tillsammans skapa ett pulserande stadsliv där människan står i centrum. Tusentals människor kommer att ha sina arbetsplatser i Göteborgs nya centrumdel, många av dem i kontorsskrapan Deltahuset.

Upptäck nästa generations kontor

Centralt på Backaplan och med utsikt över älven erbjuder Deltahuset unika kontorsmöjligheter för husets framtida hyresgäster. Här finns chansen att påverka utformningen av de unika kontoren efter sina egna preferenser.

– Vi befinner oss i en intressant fas där vi för diskussioner med potentiella hyresgäster. Projektet tar nu en nystart med ny gestaltning som vi anser möter framtidens krav på det moderna kontoret, säger Joakim Gralén, fastighetsutvecklare på Fastighets AB Balder.

De många flexibla kvadratmeterna skapar möjligheter för olika typer av verksamheter att etablera kontor i huset. Med socialt planerade ytor i markplan finns också stor potential för restaurang och mer publika verksamheter som vänder sig till människor som arbetar och bor i området.

19 000 kvm på 19 våningar med unika kontorsmöjligheter

Deltahusets kaxiga byggnad kommer att bli en visuell markör i Göteborgs stadssilhuett. Hela 75 meter högt med 19 våningar i ena änden och 17 i andra – det här blir en byggnad som tar plats och är utformat därefter. På avstånd gör dess unika design den till ett identifierbart landmärke, samtidigt som fasadstrukturen är utformad för att utstråla sin karaktär även i förbipasserandes perspektiv i närområdet.

Verka i händelsernas centrum

Det centrala läget gör Deltahuset till en mycket attraktiv plats att arbeta från, med minutavstånd till Göteborgs knutpunkter. Utöver goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik planeras det dessutom för 250 parkeringsplatser.

Läs mer om Deltahuset hos fastighetsutvecklaren Balder.