Framtidens Backaplan

En inkluderande, grön och dynamisk stadsdel, som blir en ny och självklar del av Göteborgs centrum.

Den kraftfulla staden

Handlingskraft, dragningskraft och genomslagskraft.

Lyskraft

En dynamisk miljö, som med sin unika blandning skapar internationell lyskraft och dragningskraft.

Norr om älven växer en helt ny del av Göteborgs nya centrum fram. En dynamisk blandstad med ett varierat utbud av bostäder och kontor, handel och service, kultur, restauranger, kaféer och parker. En levande stadsdel som ska vara öppen för alla och som sätter människan i centrum – med tillgång till aktiviteter och mötesplatser, grönområden och närhet till vattnet. Framtidens Backaplan är en del av Vision Älvstaden, med målet att stärka stadskärnan och knyta ihop staden över älven.

Senaste nytt från Framtidens Backaplan

Markarbete och uppladdning

Markarbete och uppladdning

Den 19 maj går det officiella startskottet för Framtidens Backaplan. Men på området där de första husen kommer att växa fram har arbetet redan smugit i gång. Vi tog ett snack med projektchef Malin Lindhe om läget på byggplatsen just nu.

läs mer
Här är vi nu

Här är vi nu

Göteborg är på väg att förtätas med en ny, central stadsdel som blir Hisingens självklara nav. Vi som utvecklar Framtidens Backaplan har visionen klar för oss. Snart går startskottet för det första bygget.

läs mer

Visionsbilder på Framtidens Backaplan

En stadsdel utformad för framtidens behov

Tack vare den unika möjligheten att bygga en ny stadsdel från grunden finns goda förutsättningar att utforma bostäder, gaturum och grönområden som uppfyller framtidens behov av tillgänglighet, mångfald och hållbarhet. Med ett varierat utbud blir stadsmiljön aktiv och levande. Läget ger en öppenhet mot omvärlden, med många smidiga förbindelser och goda kommunikationer.

En grön, varierad stad

Den planerade bebyggelsen i Framtidens Backaplan bygger på fyra storgårdskvarter, som i sin tur består av flera grannskap – vart och ett med sin egen mix av bostäder, handel och andra verksamheter. Här blir det bekvämt att leva, verka och bo, samtidigt som stadsdelen får ett tydligt grönt stråk. De enskilda kvarteren får gröna innergårdar och ingår dessutom i en större struktur kring en bostadsnära park. Genom området rinner Kvillebäcken som omges av grönska och växtlighet.
1

Bostadsnära park

I Framtidens Backaplan bor alla granne med en park. Ytor för träning, lek, picknick och livskraft tar plats i det gröna

2

Idrottshall

I anslutning till en ny mellan- och högstadieskola planeras en modern idrottshall.

3

Bostadsnära park

I Framtidens Backaplan bor alla granne med en park. Ytor för träning, lek, picknick och livskraft tar plats i det gröna.

4

Bostadsnära park

I Framtidens Backaplan bor alla granne med en park. Ytor för träning, lek, picknick och livskraft tar plats i det gröna.

5

Handelskvarter

Backaplans nya handelskvarter byggs för att rymma butiker, restauranger, hotell, biograf, dagligvaruhandel, service, liv och rörelse.

6

Spårvagn

Längs Backagatan (tidigare Backavägen) dras spårväg för kollektivtrafik.

7

Grönt promenadstråk

Längs Kvillebäcken och genom den nya stadsdelen ska du kunna ta ett grönkantat varv till fots eller cykel.

8

Handelskvarter

Backaplans nya handelskvarter byggs för att rymma butiker, restauranger, hotell, biograf, dagligvaruhandel, service, liv och rörelse.

9

Bostadsnära park

I Framtidens Backaplan bor alla granne med en park. Ytor för träning, lek, picknick och livskraft tar plats i det gröna.

10

Kulturhus

Backaplans eget kulturhus blir en plats som tar fasta på människors nyfikenhet och skaparkraft.

Den kraftfulla staden

Den kraftfulla staden bygger på viljan att utveckla en plats för alla, utformad efter människors behov. Tillsammans skapar vi dragningskraft i allt vi gör, eftersom engagemang och handlingskraft är nyckeln till framgång och förverkligande.
Det vi gör märks och skapar genomslagskraft.

Framtidens Backaplans vision

”När staden byggs samman över älven skapas en plats som med sitt mångfacetterade innehåll kommer att synas och ge avtryck. Framtidens Backaplan lyfter fram kraften hos de som bor och verkar här. En dynamisk miljö, som med närhet till vattnet blir en ny och självklar del av Göteborgs centrum.

Framtidens Backaplan skapar internationell lyskraft och dragningskraft med sin unika blandning och blir en entré till av de mest attraktiva storstadsregionerna i Europa.”

”Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk och den ska utformas så att den länkar samman staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.”

Ur Vision Älvstaden

”För oss handlar hållbar stadsutveckling om att utveckla Älvstaden för nuvarande och kommande generationers behov och levnadsmöjligheter.”

Älvstranden Utveckling