I vårt showroom finns en vägg där alla besökare kan skriva sina idéer, funderingar, visioner – och frågor kring Framtidens Backaplan. Frågorna fångar vi upp och besvarar i våra sociala medier och här på hemsidan.

Du får gärna dela med dig av dina tankar, du med. Varmt välkommen till showroomet som står mitt på Backaplan.

Önskan: Saknar har Bohusbanan kopplad samman med Hisingen. Utan det kommer bilar och flytt från Göteborg – PR

Svar: Du behöver inte flytta, PR! Trafikverket och Göteborgs Stad planerar för en ny pendelstation på Bohusbanan vid Brunnsbo. Brunnsbo Station kommer att ligga i anknytning till den norra delen av Framtidens Backaplan och förenkla resandet på Hisingen och i regionen.

Fråga: Ni bygger för tätt på Hisingen. Andra sidan älven har Änggårdsbergen, Delsjön, Ruddalen, Slottsskogen… Vad får Hisingen – en myrstack för människor??

Svar: I närheten av Framtidens Backaplan hittar du Hisingsparken, som är Göteborgs största parkområde på ungefär 320 hektar. Faktum är att det är mer än dubbelt så stort som Slottsskogen. I Hisingsparken kan du hitta skog- och våtmarksområden, motionsspår och Kättilsröds 4H-gård. Dessutom planerar vi för flera grönområden och parker i de kommande kvarteren i Framtidens Backaplan. Vi hoppas att du kan hitta olika naturupplevelser och att Göteborgs olika grönområden kan komplettera varandra.

Önskan: Jag tror/önskar att Framtidens Backaplan kommer att ge en stadsdel till Göteborgarna som sticker ut och inte liknar något annat. En stadsdel som är vågad, tuff och äger sig själv med material och arkitektur som åldras med värdighet.

Svar: Tack för dina fina ord! Vi håller med dig och ser fram emot att se den framtida stadsdelen växa fram. Här kan du se några visionsbilder för Framtidens Backaplan.

Åsikt:
Fortfarande för lite grönt och för mycket grå, likriktad bebyggelse!

Svar: Vi hoppas att du ändrar åsikt när Framtidens Backaplan står klart. Vi planerar nämligen för mer grönytor än det normalt brukar vara i nya bostadsområden. På över 140 000 kvadratmeter finns det planer på allt från äventyrslekplatser till hängmatteparker, lugna oaser och promenadvänliga stråk. Arkitektoniskt så planerar vi Framtidens Backaplan utifrån en mängd olika byggstilar för att få en variation i bebyggelsen.

Har du fler frågor? Utforska vår FAQ eller besök vårt showroom och sätt upp din egen lapp!