Det är verkligen på riktigt nu. Efter att marken har sanerats och pålningen avslutats börjar man äntligen se resultatet av byggandet av Framtidens Backaplan. 


Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt, och Framtidens Backaplan står för en betydande del av detta. Det blir tydligt när man beaktar detaljerna. 1200 pålar har hittills slagits ner i marken för att ge stöd åt de första imponerande byggnaderna som ska resas här. Pålarna består av trä och en betong som har en lägre klimatpåverkan än den traditionella betongen. De mäter hela 77 000 meter. 

Första byggnad att ta form är det vi kallar för hus 1, som byggs på tomten mellan Biltema och Backaplan.

Stomelementen börjar komma på plats nu. De påminner om stora Lego-klossar som fogas samman för att bilda huset”, berättar Petter Ljung – Projektkoordinator PROTEK

Legoklossarna, eller stomelementen, som ska utgöra basen till första huset är sex meter höga och kommer att rymma det som sedan blir husets verksamhetslokaler. Ovanpå dessa kommer sedan 300 nya hyresrätter att byggas. Lagom till sommaren sätter vi även i gång byggandet av nästa hus. 


Perspektiv på hållbarhet

Hållbarhet är en av projektets viktigaste målsättningar, och hittills har man lyckats göra besparingar på över 800 000 kg CO2. Det motsvarar ungefär årsförbrukningen av 11 000 bensinbilar, vilket ger en bra indikation på vad som uppnås med dessa insatser.

Genom att vi gjuter med en betong som har en lägre koldioxidbelastning än den traditionella standardbetongen, kan vi drastiskt minska koldioxidutsläppen. Vi har dessutom borrat ner en geoanläggning för värme, helt driven av solceller. Som grädde på moset är allt tegel som används i projektet återbrukat. Det ger resultat på riktigt.


Välkommen till vårt Showroom  

I Backa2 galleria har vi under våren jobbat fram ett showroom för allmänheten. Här kan du få en glimt in i Framtidens Backaplan och ta del av allt från hur stadsdelen kommer att se ut till vad den ska innehålla. Det är en plats för information och interaktion som ska leva under hela projektet. Hit hittar du enkelt från någon av huvudentréerna. Följ sedan bara pilarna. Hoppas att vi ses där!