Nu växer Framtidens Backaplan fram, och du kommer snart kunna se nya fastigheter forma stadsdelen. En viktig del i att skapa Framtidens Backaplan är att låta det bli en dynamisk blandstad. Det innebär att det ska vara en bred variation av publika verksamheter, som butiker, restauranger och kulturlokaler, men också att bostäderna i området ska ha olika upplåtelseformer – som till exempel hyresrättslägenheter.

Just nu bygger Skandia Fastigheter de första 420 bostäderna, som alla är hyresrätter. Bostäderna kommer ligga i samma fastighet som välkända affärer som Elgiganten, Coop och Dollarstore.

Bostäderna planeras vara klara och redo för inflyttning hösten 2025. Om du är intresserad av dessa lägenheter kan du anmäla ditt intresse från och med våren 2024. Först då öppnar kön för dessa lägenheter på hemsidan HomeQ

Vi uppdaterar löpande hur det går för Framtidens Backaplan och alla byggnationer.

Totalt kommer Framtidens Backaplan kunna erbjuda omkring 7000 nya bostäder. Stadsdelen växer fram i etapper, och till att börja med ingår 4200 bostäder i grundplanen. Det blir även service, skolor, kontor, cityhandel, kultur, nöje, hotell, restauranger och gröna parker. Framtidens Backaplan kommer vara en påtagligt grön stadsdel, och en naturlig förlängning av Göteborgs stadskärna.