Ett bygge med höga miljömål

Ett bygge med höga miljömål

Ute på byggarbetsplatsen för Framtidens Backaplan har ett återbrukat tegel monterats. Det är en av de åtgärder som vi utför för att sänka vårt klimatavtryck.  Framtidens Backaplan kommer att bli en helt ny stadsdel för nuvarande och kommande generationer. Det kräver...
Nystart av planeringen för Deltahuset

Nystart av planeringen för Deltahuset

Deltahuset ska fungera som en visuell markör och ett nytt landmärke för Framtidens Backaplan. Reflex Arkitekter har tagit fram nya gestaltningar för huset som markerar projektets nystart. I Framtidens Backaplan ska handel samverka med bostäder och service för att...
Röster från Backaplan, del 5

Röster från Backaplan, del 5

I vårt showroom finns en vägg där alla besökare kan skriva sina idéer, funderingar, visioner – och frågor kring Framtidens Backaplan. Frågorna fångar vi upp och besvarar i våra sociala medier och här på hemsidan. Du får gärna dela med dig av dina tankar, du med. Varmt...
Grattis showroomet!

Grattis showroomet!

Idag hurrar vi lite extra för vårt showroom – det är nämligen ett helt år sedan vi klippte banden på invigningen. Så dagen till ära vill vi passa på att lyfta showroomets många fördelar. Showroomet för Framtidens Backaplan är en viktig plattform för oss att använda på...
Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling

För att bygga en helt ny stadsdel på 2020-talet krävs höga hållbarhetsambitioner. Framtidens Backaplan utvecklas i en balans mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Framtiden är ett viktigt ledord för Framtidens Backaplan, precis som namnet antyder. Här ska...
Röster från 2023

Röster från 2023

Sedan vi öppnade vårt showroom i mars har besökare kunnat lämna frågor och feedback på en lappvägg. Vi har blivit positivt överraskade över hur många som tagit sig tiden att sätta pennan mot pappret. Nu har vi sammanfattat det gångna året och noterat tre teman som...