Att Göteborg är en stad byggd på lera är ett välkänt faktum. Men den som gräver kan också hitta en och annan otrevlig överraskning: En bit under markytan ligger massor av gammalt skräp. Joel Abrahamsson jobbar just nu med att marksanera Backaplan, för att skapa en hälsosam boendemiljö i den nya stadsdelen. Här förklarar han hur det går till.

Joel Abrahamsson, projektledare på HTE Produktion står i en lerig grop på marken som nu saneras på Backaplan.
Joel Abrahamsson arbetar med marksanering i den första etappen av Framtidens Backaplan.

– Backaplan är en del av Göteborg där marken är utfylld. Man har helt enkelt flyttat hit kasserat material för att få upp marknivån och skapa en plan yta. Material som i många fall har varit förorenat, berättar Joel Abrahamsson, projektledare på HTE Produktion som är anlitade av Skanska för att sköta marksaneringen.

Hur går marksaneringen till?
– Först tar vi många prover som analyseras noggrant. Tomten som vi ska sanera nu har vi delat in i ett femtiotal rutor. I varje ruta gräver vi gropar och sen testar vi olika skikt. Då får vi reda på vilka föroreningar som finns och därefter kategoriserar vi dem så att de kan hanteras enligt Naturvårdsverkets regler. Förenklat kan man säga vi tar bort det som är dåligt och lägger dit sånt som är bra. De delar som är sunda vill vi återanvända så långt det är möjligt.

Vilka slags föroreningar rör det sig om?
– Det är till exempel olika tungmetaller och oljerester. Det finns rester av tjärasfalt som användes förr och som sprider en grupp giftiga ämnen som kallas PAH. Det är inte av elakhet som man har fyllt ut marken med farligt avfall, utan man visste nog inte bättre. Förr hade vi ju inte alls det regelverk som vi har nu, utan man tog det som man ville bli av med på ett ställe och flyttade det till ett annat. Nu kan man säga att vi städar upp efter tidigare generationer.

Och resultatet?
– När vi är klara har det farliga avfallet transporterats till specialdeponier för slutförvaring. Marken är igenfylld med fint material som uppfyller de höga krav som ställs på ett bostadsområde, och våra miljökonsulter är nöjda med sina testresultat. Här ska människor kunna vistas och må bra tjugofyra timmar om dygnet. Jag är själv från Göteborg och trodde aldrig att Backaplan skulle bli en ny stadsdel att bo i, men detta kommer att bli så häftigt.