Göteborg är på väg att förtätas med en ny, central stadsdel som blir Hisingens självklara nav. Vi som utvecklar Framtidens Backaplan har visionen klar för oss. Snart går startskottet för det första bygget.